Iris School

Iris School Quả thật là một sự táo bạo khi chưa có nhà đầu tư nào mạnh dạn mở trường liên cấp tiêu chuẩn quốc tế tại một đô thị loại 1. Liều lĩnh hơn khi ngôi trường này là sản phẩm đầu tay của họ trong lĩnh vực giáo dục.  Categories CreativityStrategy Câu chuyện bắt...

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI BẢN VIỆT

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI BẢN VIỆT – Phượng hoàng lửa vút bay Đồng hành cùng Ngân hàng Thương mại Bản Việt trong bước chuyển mình chiến lược năm 2007. Categories Creativity   GBrand không chỉ góp phần tạo nên một tinh thần mới, thay đổi nền tảng từ cốt lõi đến hình...

KIP

KIP Trước xu hướng hội nhập và áp lực từ môi trường kinh doanh thay đổi thì “Đổi mới”, tái cấu trúc là một yêu cầu tất yếu để giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhưng đồng thời cũng là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Categories Creativity Đối với K.I.P, tiền thân...