Select Page

Về chúng tôi

Mỗi một cá nhân trong G’Brand đều hướng tới những giá trị sống bền vững, đó là lý do khi tư vấn chiến lược, chúng tôi tư vấn xây dựng thương hiệu để đạt được các mục tiêu kinh doanh dài hạn song song việc gắn kết thương hiệu đó với phát triển bền vững, mang lại ích lợi cho cộng đồng. Phát triển mối quan hệ tích cực của thương hiệu với xã hội có thể xem là một trong những khác biệt cơ bản của G’Brand.

Hiện tại, chúng tôi có văn phòng ở cả Hà Nội và Tp.HCM. 

Lãnh đạo dám thay đổi

Đội ngũ chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, am hiểu thị trường, có kinh nghiệm điều hành nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, có khả năng kiến tạo và hoạch định tầm nhìn thương hiệu, đồng thời phát triển và giám sát thực thi kế hoạch hành động chi tiết.
Phạm Giang

Phạm Giang

Chủ tịch

Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

Giám đốc Sáng tạo

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

Giám đốc Điều hành

Nguyễn Thuỳ Anh

Nguyễn Thuỳ Anh

Giám đốc Khách hàng

Sáng tạo

Suy nghĩ hiệu quả để sáng tạo hơn

– Torrie T.Asai –