Select Page

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI BẢN VIỆT – Phượng hoàng lửa vút bay

Đồng hành cùng Ngân hàng Thương mại Bản Việt trong bước chuyển mình chiến lược năm 2007.

Categories

Creativity

 

GBrand không chỉ góp phần tạo nên một tinh thần mới, thay đổi nền tảng từ cốt lõi đến hình ảnh nhận diện, mà chúng tôi còn sang tạo một cách tiếp cận mới, đậm chất điện ảnh cho một sản phẩm đặc thù của ngành tài chính.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) được thành lập từ năm 1992 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng TMCP Gia Định. Sau 15 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Gia Định tăng mức vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 1000 tỷ đồng, với 28 văn phòng đại diện khắp cả nước.

 

Năm 2007 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Gia Định khi thay đổi toàn bộ định hướng chiến lược phát triển. GBrand hân hạnh được đồng hành của Ngân hàng trong giai đoạn quan trọng này: từ nghiên cứu, tái định vị thương hiệu, thay đổi tên gọi từ Ngân hàng TMCP Gia Định thành Ngân hàng Thương mại Bản Việt (Viet Capital Bank) đến sáng tạo hình ảnh và bộ nhận diện thương hiệu. Cùng với đó, GBrand đảm nhận nhiệm vụ quản trị kế hoạch phát triển thương hiệu Ngân hàng Thương mại Bản Việt trong 3 năm tiếp theo. 

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) được thành lập từ năm 1992 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng TMCP Gia Định. Sau 15 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Gia Định tăng mức vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 1000 tỷ đồng, với 28 văn phòng đại diện khắp cả nước.

 

Năm 2007 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Gia Định khi thay đổi toàn bộ định hướng chiến lược phát triển. GBrand hân hạnh được đồng hành của Ngân hàng trong giai đoạn quan trọng này: từ nghiên cứu, tái định vị thương hiệu, thay đổi tên gọi từ Ngân hàng TMCP Gia Định thành Ngân hàng Thương mại Bản Việt (Viet Capital Bank) đến sáng tạo hình ảnh và bộ nhận diện thương hiệu. Cùng với đó, GBrand đảm nhận nhiệm vụ quản trị kế hoạch phát triển thương hiệu Ngân hàng Thương mại Bản Việt trong 3 năm tiếp theo.

Kể lại câu chuyện về Phượng hoàng lửa, GBrand muốn truyền tải tinh thần mới của NH Thương mại Bản Việt. Để giúp khách hàng có cảm nhận rõ rệt về sự thay đổi mạnh mẽ này, GBrand đã bắt tay cùng một hãng sản xuất phim hoạt hình của New Zealand và cho ra mắt những thước phim quảng cáo ấn tượng. 

Hiện nay ngân hàng Thương mại Bản Việt là một trong top những ngân hàng bán lẻ đa năng và hiện đại, với tổng tài sản đạt trên 47.000 tỷ. Với định hướng đúng đắn, ngân hàng Bản Việt vẫn tiếp tục tạo ra các giá trị riêng và liên tục khẳng định vị thế của mình trên trị trường tài chính. 

Sáng tạo

“Sự sáng tạo không là gì ngoài một tinh thần dám bứt phá”
-Torrie T. Asai –