Select Page

Về chúng tôi

Founded in 2007 in Hanoi, G’Brand is a consultancy, creative and media agency in Vietnam. We have offices in HCMC and Hanoi.

Lãnh đạo dám thay đổi

Đội ngũ chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, am hiểu thị trường, có kinh nghiệm điều hành nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, có khả năng kiến tạo và hoạch định tầm nhìn thương hiệu, đồng thời phát triển và giám sát thực thi kế hoạch hành động chi tiết.

Phạm Giang

Phạm Giang

Chủ tịch

Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

Art Director

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

Managing Director

Nguyễn Thuỳ Anh

Nguyễn Thuỳ Anh

Account Director

Sáng tạo

Creativity is to think more efficiently

(Pierre Reverdy)