Select Page

PTI – Bảo hiểm Bưu điện

Trong lĩnh vực bảo hiểm, thương hiệu của doanh nghiệp là nhân tố đóng vai
trò then chốt trong quyết định mua hàng của khách hàng bởi các đối thủ trên
thị trường đều không có nhiều khác biệt về giá. Điều này trở thành điểm yếu
của Bảo hiểm Bưu điện.
Chúng tôi tiếp cận đến năng lực cốt lõi của thương hiệu, từ đó tập trung phát triển những giá trị mới lạ nhưng có ý nghĩa đối với người tiêu dùng. Để tạo niềm tin mạnh mẽ vào Bảo hiểm Bưu điện, chúng tôi đề xuất chiến dịch “Người bạn đích thực” nhằm nuôi dưỡng mối quan hệ thân thiết của thương hiệu PTI với khách hàng. 

Categories

Creativity/Strategy

Sáng tạo

“Sự sáng tạo không là gì ngoài một tinh thần dám bứt phá”
-Torrie T. Asai -